The Library is now open with limited "grab & go" services. We are also offering curbside pickup service everyday.

Winter ESL Conversation With Kids' Programming

Practice speaking English FREE at our Conversation Circle

New! Conversation Circle with Kids’ Programming
FREE
Speaking to a native English speaker is one of the best ways to improve your ability to converse in English. In September, we’ll enter our 5th year of offering free conversation classes for new English language learners. We welcome you to attend our conversation classes with our specially trained volunteers who will talk with you in English. They will assist you with pronunciation, vocabulary, and grammar, and they will guide you to express yourself so that you learn how to be understood by others.
All are welcome to attend. If you have children (ages 3 and up), you can now bring them! We’re offering children’s programs at the same time so that your child can enjoy early literacy activities while you participate in the Conversation Circle in the adjoining room. Children’s programming will include: stories, songs, games, crafts and occasional guests from the community.
Basic English skills are required of adult participants. Contact Mary Williams at 708-422-4990 ext. 510 for more information.
Conversation Circle will be held in the basement meeting rooms on the following dates:

• Sun., Dec. 1, 2019: 1-2:30 pm
• Sun., Jan. 12, 2020: 1-2:30pm
• Thurs., Jan. 30, 2020: 6-7:30pm
• Wed., Feb. 19, 2020: 6-7:30pm


ESPANOL:

¡Nuevo! Círculo de conversación con programa para sus hijos
GRATIS
Hablar con un hablante nativo de inglés es una de las mejores maneras de mejorar su capacidad de conversar en inglés. En septiembre, comenzaremos nuestro quinto año de ofrecer clases de conversación gratuitas para estudiantes de inglés. Te invitamos a nuestras clases de conversación con nuestros voluntarios que son especialmente capacitados de hablar con usted en inglés. Te ayudarán con la pronunciación, el vocabulario y la gramática, y te guiarán para que te expreses para que aprendas a ser entendido por los demás.
Todos son bienvenidos. Si tienes hijos (de 3 años en adelante), ¡Ahora puede traerlos! Ofrecemos programas para niños al mismo tiempo para que su hijo pueda disfrutar de actividades de lectura mientras usted participa en el círculo de conversación. La programación infantil incluirá: cuentos, canciones, juegos, manualidades y invitados ocasionales de la comunidad.
Se requieren habilidades básicas de inglés de los participantes adultos. Póngase en contacto con Mary Williams, 708-422-4990 ext. 510 para más información.


• Domingo, 1 de diciembre, 2019: 1-2:30
• Domingo, 12 de enero, 2020: 1-2:30
• Jueves, 30 de enero, 2020: 6-7:30
• Miercoles, 19 de febrero, 2020: 6-7:30


POLSKIE:

Nowy program! Koło konwersacyjne z zajęciami dla dzieci
GRATIS
Rozmowa z ludzmi biegle mowiącymi w języku angielski jest jednym z najlepszych sposobów na cwiczenie tego jezyka. We wrześniu rozpoczynamy piąty rok bezpłatnych zajęć konwersacyjnych dla osób uczących się języka angielskiego. Zapraszamy wszystkich na zajęcia konwersacyjnych z naszymi specjalnie wyszkolonymi wolontariuszami, którzy porozmawiają z tobą po angielsku. Będą ci pomagać w wymowie, słownictwie i gramatyce. Pomogą ci oni w wyrażaniu siebie abyś być zrozumianym przez innych.
Zapraszamy wszystkich. Jeżeli masz dzieci (od 3 lat i starsze) możesz je teraz zabrac ze sobą! Oferujemy program dla dzieci w tym samym czasie, aby twoje dziecko mogło cieszyć się wczesną nauką czytania i pisania podczas twojego pobytu w kole rozmowy w sąsiednim pokoju. Program dla dzieci obejmie: opowieśći, piosenki, gry, rękodzieło i okazjonalnych gości ze społeczności.
Wymagane są podstawowe umiejętności języka angielskiego dla dorosłych uczestników. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Mary Williams pod numerem 708-422-4990 wew. 510.
Koło konwersacyjne odbędzie się w salach konferencyjnych w następujących terminach:


• Niedziela 1 grudnia, godz. 1-2:30 po południu
• Niedziela 12 stycznia, godz. 1-2:30 po południu
• Czwartek 30 stycznia, godz. 6-7:30 wieczorem
• Środa 19 lutego, godz. 6-7:30 wieczorem


ARABIC: Click here for information in Arabic.
Created by Mary Williams on Sep 9th, 2019 @ 11:23 AM.
Updated on Nov 27th, 2019 @ 12:18 PM.